Mai puţine acte!


Plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar In vederea eliberării permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau altor documente de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, taxele și tarifele pot fi achitate in mai multe feluri: în contul RO10TREZ306502601X015777, deschis pe numele Instituției Prefectului – județul Galați, CUI 3127450, la Trezoreria municipiului Galați, la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din str. Domnească, nr. 102, la casieriile Trezoreriei municipiului Galati, din str. Brăilei, nr. 33 sau prin mandat poștal. Pentru eliberarea pașapoartelor și altor documente emise de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, taxele și tarifele pot fi platite în contul RO27TREZ306502602X015778, deschis pe numele Instituției Prefectului – județul Galați, CUI 3127450, la Trezoreria municipiului Galați, la casieria Instituției Prefectului – județul Galați, str. Domnească, nr. 56, la casieriile Trezoreriei municipiului Galati, din str. Brăilei, nr. 33 sau prin mandat poștal. Documentul de plată trebuie sa contina CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. In situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent. Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal, este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal..Se pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliu.M.C

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s