Rezolvarea problemei căldurii Galaţiului, la mîna Constanţei


În timp ce în oraşul nostru vor avea loc tot felul de manifestări care de care mai deosebite, menite să ne aducă o stare pozitivă şi probabil să ne facă mîndri că suntem gălăţeni, popularizate aşa cum se cuvine, un eveniment cu consecinţe deosebite a avut luni la Tribunalul Galaţi nebăgat în seamă de nimeni. Şi anume este vorba de aprobarea în Camera de Consiliu a Tribunalului Galaţi a cererii depuse de Electrocentrale Galaţi, şi anume de intrare în insolvenţă a societăţii, care s a şi aprobat .Motivele pentru care s a ajuns la această situaţie nemaipomenită în Galaţi, şi anume ca după Apaterm şi Electrocentrale să intre în insolvenţă, nu ar mai trebui să mire pe nimeni şi nu are sens să mai reiau şirul slăbiciunilor care a condus la această situaţie. Ceea ce vreau să spun este că potrivit sentinţei instantanţei , s a decis deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva Electrocentrale şi ca admnistrator judiciar provizoriu a fost numită firma  MAESTRO SPRL CONSTANTA care va primi lunar o remuneraţie de 1000 lei, care va fi plătită din averea debitoarei, pe baza unui raport de activitate.” În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării. În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006 , privind procedura de insolvenţă, dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului ,asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 28.07.2014. Fixează termenul de verificare a creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 28.08.2014 . Fixează termen limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 29.09.2014. Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 06.10.2014 la sediul administratorului judiciar şi convocarea creditorilor debitorului. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 20.10.2014, ora 9,00. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii insolventei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Definitivă şi executorie Cu apel în 30 zile de la comunicare ” , se arată în sentinţă. Deci situaţia din noul Galaţi, care reprezintă o acumulare a unor evenimente apărute de a lungul ultimilor ani, şi care vizează modul în care au fost gestionate atît  activitatea Apaterm dar şi cea a  Electrocentrale dar şi modului în care au funcţionat asociaţiile de locatari,  reprezintă de fapt o notă de plată a unor măsuri care nu au fost luate de a lungul ultimilor ani. Acum totul este bine. Şi spun asta pentru că dacă situaţia celor două societăţi ar fi azi una roză  şi lucrurile ar merge bine rămîne problema cea ma importantă, şi anume cea a sistemului de reţele care este învechit şi care ar trebui modernizat şi înlocuit. Şi aici mă gîndesc de exemplu la blocurile din Ţiglina 1, unde proprietarii ar trebui să pună bani mînă de la mînă pentru a schimba instalaţiile din locuinţe care au ceva ani vechime. Dar asta este doar o umilă părere deoarece nu cred că la această oră există o strategie bine conturată în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor legate de furnizarea apei calde şi a căldurii în Galaţi. Dar este bine că trebuie să gîndim pozitiv , lucru care este normal aş spune . Magda CONDOS. acest text este un pamflet şi trebuie tratat ca atare

2 thoughts on “Rezolvarea problemei căldurii Galaţiului, la mîna Constanţei

  1. Hmmm, de ce este un pamflet? Pentru ca nimeni nu isi asuma nimic? Atunci…nu mai scrieti, tata! Sau scrieti asta la inceputul articolului ca sa nu imi mai pierd vremea 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s